Podpisanie umowy na rozwój katalizatorów z ESA

Dnia 06 VII 2018 Jakusz SpaceTech podpisało umowę z Europejską Agencją Kosmiczną na realizację projektu “Catalyst bed for 1N class HTP thruster”. Celem projektu będzie wyselekcjonowanie najlepszego kandydata na katalizator dla Wysokostężonego Nadtlenku Wodoru w 1N silniku. Projekt będzie współrealizowany z Politechniką Warszawską oraz Instytutem Lotnictwa oraz będzie kamieniem milowym w rozwoju silników korekcyjnych bazujących na Nadtlenku Wodoru dla satelit.

Posted in Aktualności.