Throttleable Liquid Propulsion Demonstrator

Konsorcjum na któremu jako lider przewodzi Instytut Lotnictwa w składzie Jakusz SpaceTech oraz Astronika podpisało umowę z Europejską Agencją Kosmiczną na realizacje projektu budowy silnika rakietowego o zmiennym ciągu.
Rolą Jakusz SpaceTech będzie dostarczenie Nadtlenku Wodoru oraz przeprowadzenie badań kompatybilnościowych utleniacza oraz paliwa który zostanie wyselekcjonowany do pracy w rakiecie.

Więcej można przeczytać na stronach:
Space24
ESA FLPP