Podpisanie umowy na rozwój stabilizatorów z ESA

Dnia 07.08.2019 Jakusz SpaceTech podpisało umowę z Europejską Agencją Kosmiczną na realizację projektu “Optimisation and effectiveness of stabilizers for 98% Hydrogen Peroxide”. Celem projektu będzie opracowanie stabilizatorów dla Wysokostężonego Nadtlenku Wodoru. Opracowane stabilizatory będą miały zapewnić nie tylko wydłużoną stabilność HTP lecz także minimalizować zatrucie katalizatorów.