98% nadtlenek wodoru – HTP

1. Opis

Nadtlenek wodoru (H2O2) klasy HTP o stężeniu do 98% jest idealna propozycją dla klientów ceniących sobie łatwość użycia, koszty jego eksploatacji oraz troskę o środowisko naturalne. Nadtlenek wodoru jest bardzo prostu w użytkowaniu i przechowywaniu. Nie potrzeba utrzymywać go w butlach w niskiej temperaturze wystarczy pojemniki w temperaturze pokojowej. Cały proces obsługi od magazynu poprzez aplikacje nie wymaga specjalistycznej aparatury i restrykcyjnych środków bezpieczeństwa które generują poważne koszty. Do obsługi wystarczy tylko strój ochrony z tworzyw sztucznych. Nadtlenek wodoru rozkłada sie na wodę i tlen więc jest przyjazny dla środowiska i personelu. Jest drugim najsilniejszym utleniaczem zaraz po ciekłym tlenie.

Nadtlenek Wodoru klasy HTP jest idealna pozycja dla przemysłu rakietowego. Jako jedyna substancja posiada w sobie cechy bycia zarówno propellantem jak i utleniaczem. Dzięki tej właściwości można go wykorzystać jako utleniacz do silników korekcyjnych satelitów bądź jako propellant do gazogeneratorów zastosowanych w pomocniczych jednostkach mocy (tzw. APU).

2. Dane techniczne

Stan skupienia Ciecz
Kolor Bezbarwny
Zapach Bezwonny
Stężenie 85-98%
Gęstość 1,2-1,44g/cm³
ISP (użyty jako propelant) 192s
ISP (użyty jako utleniacz) 290s
Przechowywanie Pojemniki z HDPE
Temp przechowywania Temperatura pokojowa
Temperatura adiabatycznego rozkładu 920ºC
Udział masowy tlenu w rozkładzie adiabatycznym 46%
Temperatura zamarzania -2,5ºC
Temperatura wrzenia 149ºC
Temperatura zapłonu >85ºC
Żrący Tak
Wybuchowy Nie
Transport lądowy Tak (Konwencja ADR)
Transport morski Tak (Konwencja IMDG)
Transport rzeczny Tak (Konwencja ADN)
Transport lotniczy NIE (Konwencja IATA)

 

Na wesoło o stężonym nadtlenku wodoru jako paliwie rakietowym