Usługi badawcze

W zakresie usług kontroli jakości oferujemy między innymi:

 • Badanie gęstości cieczy
 • Badanie suchej pozostałości
 • Oznaczenie pH
 • Badanie stabilności cieczy w odpowiednich warunkach temperaturowych i czasowych
 • Miareczkowanie
 • Oznaczenie anionów metodą chromatografii jonowej: chlorkowych, azotanowych, siarczanowych, fosforanowych, jonu amonowego. Inne do uzgodnienia
 • Badania TOC
 • Oznaczenie metali metodą iCP-OES: Al, Sn, Cr, Pb, Mn, Fe, Cu, Ni, Sb, As, Au, Zn, Ti. Inne go uzgodnienia.
 • Badania wytrzymałościowe metali: rozciąganie, rozdzieranie, twardość, propagacja pęknięć.
 • Badanie korozji ogólnej metali.
 • Badania wytrzymałościowe materiałów polimerowych: rozciąganie, rozdzieranie, twardość, odkształcenie trwałe przy ściskaniu
 • Badanie TGA i TMA
 • Badanie rozpuszczalności gazów w cieczy
 • Napięcie powierzchniowe oraz kąt zwilżania cieczy
 • Zdolności utleniające substancji
 • Badanie właściwości korozyjnych cieczy