Inżynieria chemiczna i procesowa

Firma Jakusz SpaceTech działa w trzech sferach: konstrukcyjno – technologicznej, badawczo – rozwojowej oraz produkcyjnej. Nasz wykwalifikowany personel projektuje instalacje technologiczne dopasowane do wymagań i charakteru procesu. Gwarantujemy bezpieczeństwo i wydajność rozwiązań. Opracowujemy procesy technologiczne w oparciu o posiadaną wiedzę oraz dostępne dane literaturowe-patentowe, a także prowadzimy prace eksperymentalne w zakresie optymalizacji. Współpracujemy z licznymi uczelniami i instytutami naukowymi. Jesteśmy otwarci na rozwiązywanie problemów nietypowych i wymagających indywidualnego podejścia. W naszym laboratorium badawczym posiadamy aparaturę pilotażową umożliwiającą m.in. prowadzenie reakcji chemicznych w warunkach podwyższonego i obniżonego ciśnienia czy w atmosferze gazów obojętnych oraz oczyszczania produktów poprzez destylację próżniową, destylację frakcyjną, ekstrakcję czy krystalizację. Laboratorium chemiczne zaopatrzone w liczną aparaturę analityczną pozwala nam na bieżącą kontrolę otrzymywanych produktów. Posiadamy szczególne doświadczenie w projektowaniu instalacji do produkcji wysoko stężonego nadtlenku wodoru oraz syntezy ciekłych kauczuków.  Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, pomagamy przy doborze zoptymalizowanych oraz efektywnych systemów i rozwiązań.

Przykładowe usługi:

  • projektowanie instalacji procesowych
  • wykonywanie instalacji procesowych
  • dobór urządzeń
  • optymalizacja procesów technologicznych
  • projektowanie procesów produkcyjnych
  • rozwiązywanie problemów technologicznych
  • automatyzacja procesów technologicznych
  • opracowywanie metod kontroli procesu
  • opracowywanie metod kontroli jakości produktu