70-ty Międzynarodowy Kongres Astronautyczny IAC w Waszyngtonie

W dniach 21-25 października 2019r. przedstawiciele naszej firmy wzięli udział w 70-tym Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym IAC (International Astronautical Congress) w Waszyngtonie. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń światowego sektora kosmicznego. Temat tegorocznego kongresu brzmiał ,,Space: The Power of the Past, and the Promise of the Future”.

W związku z 70. Międzynarodowym Kongresem Astronautycznym, dnia 22 października w Ambasadzie RP  w Waszyngtonie, odbył się Polski Wieczór Kosmiczny. To wydarzenie dało naszej firmie możliwość zaprezentowania swojej oferty do wybranych firm amerykańskich i zagranicznych oraz nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych.

Udział w Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym umożliwił nam nawiązywanie wartościowych kontaktów i współpracy.