Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu

Dnia 07.10.2019 w firmie Jakusz SpaceTech Sp. z o.o. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu.
Obowiązki dotychczasowego Prezesa Pana Bartosza Jakusz, przejęła Pani Natalia Okroj.