Oznaczania śladowych ilości pierwiastków

Nasze laboratorium chemiczne posiada nowoczesne urządzenie do oznaczania śladowych ilości pierwiastków – spektrometr emisyjny z wzbudzoną plazmą – model iCAP 7000. Urządzenie umożliwia badanie zawartości pierwiastków na bardzo niskim poziomie (ppb) w próbkach ciekłych. Takie oznaczenia są szczególnie często wykorzystywane do określenia składu wód ściekowych w celu kontroli ochrony środowiska i oznaczane są: selen, arsen, rtęć, żelazo, glin, ołów, kadm. Ponadto, urządzenie pozwala na zbadanie zawartości kilku metali w jednej próbce podczas jednego badania, co daje ogromną przewagę nad dotychczasowymi metodami analitycznymi.

Zapraszamy do skorzystania z naszych analiz chemicznych wszystkie firmy wytwarzające ścieki przemysłowe.

Natomiast oznaczenie zawartości metali jest szczególnie ważne w lekach, suplementach diety i produktach spożywczych, jak i produktach kosmetycznych. Oferta oznaczania śladowych ilość metali kierujemy do:

– producentów leków i suplementów diety
– producentów kosmetyków
– producentów wyrobów tytoniowych i liquidów
– innych podmiotów.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 572 411 517
email: grzegorz.glowacki@jakusz-spacetech.com