Rośnie zainteresowanie DMAZ

DMAZ może być ciekłym paliwem rakietowym, gdyż wiele jego właściwości fizykochemicznych zbliżonych jest do hydrazyny. Hydrazyna jest aktualnie najpopularniejszym paliwem rakietowym, ale wykazuje własności rakotwórcze i jest bardzo toksyczną substancją.

Co więcej DMAZ może być wykorzystany zarówno w układach dwuskładnikowych – jako paliwo wraz z utleniaczem – lub w układach jednoskładnikowych, jako samodzielny materiał pędny. Bardzo korzystną zaletą jest również hipergoliczny (spontaniczny) zapłon w kontakcie z niektórymi utleniaczami, co eliminuje potrzebę dodatkowego układu zapłonowego w silniku.

Poszukiwane są alternatywne zielone paliwa rakietowe, które mogłyby zastąpić hydrazynę. Zainteresowanie DMAZ rośnie w ostatnim okresie, gdyż kilka europejskich laboratorium badawczych prowadzi prace nad wykorzystaniem tego paliwa w swoich prototypowych silnikach rakietowych.