O nas

Laboratorium badawcze Jakusz SpaceTech powstało 2015 roku na bazie zespołu specjalistów chemików i ukierunkowało działalność na technologie kosmiczne, głównie w dziedzinach produkcji materiałów pędnych i technologicznych projektów badawczych.

Jakusz SpaceTech jest od kilku lat cenionym producentem ekologicznego paliwa rakietowego HTP (nadtlenek wodoru o stężeniu 98%)  oraz prowadzi badania naukowe nad nim w ramach współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Firma pracuje też nad innymi paliwa rakietowymi m.in. DMAZ czy ciecze jonowe.

Nasze laboratorium chemiczne wykonuje szereg badań analitycznych przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu pomiarowego m.in. spektrometru emisyjnego z wzbudzoną plazmą (model iCAP 7000) do badanie zawartości pierwiastków na bardzo niskim poziomie (ppb) w próbkach ciekłych.

Ponadto, Jakusz SpaceTech projektuje technologie i dostarcza linie produkcyjne do wytwarzania różnych substancji m.in. polimerów, składników i półproduktów do różnych branż przemysłowych.