Jakusz SpaceTech członkiem EMWG

Do działalności w ramach EMWG zostali zaproszeni producenci kosmicznych materiałów pędnych: Evonik Operation, Jakusz SpaceTech, NAMMO Raufoss AS, Pyroalliance.

Niebezpieczne substancje wchodzące w skład kosmicznych materiałów pędnych i wybuchowych – łącznie „Materiały energetyczne” – mogą w dowolnym momencie zostać przejęte lub uznane za priorytetowe przez państwa członkowskie UE, Komisję Europejską lub Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) w celu podjęcia działań regulacyjnych zgodnie z rozporządzeniem UE REACH w sprawie chemikaliów ( WE) 1907/2006 lub inne akty prawne UE, które mogą mieć wpływ na ich wykorzystanie w obecnych i przyszłych europejskich programach kosmicznych.

Grupa Robocza ds. Materiałów Energetycznych (EMWG) została utworzona w celu wspólnego ustanowienia szerszych ram regulacyjnych monitorowania i reagowania oraz podjęcia wymaganych działań dla paliw kosmicznych i materiałów wybuchowych ( tj. materiały energetyczne).

EMWG to inicjatywa Rady ds. Technologii Materiałów i Procesów Europejskiej Koordynacji Komponentów Kosmicznych (ESCC MPTB), partnerstwa Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), krajowych agencji kosmicznych i przemysłu kosmicznego reprezentowanego przez ASD-Eurospace.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.