DMAZ

1 Opis

DMAZ czyli azydek 2-dimetyaminoetylu (ang. 2-dimethylaminoethylazide) jest ciekłym paliwem rakietowym. Wiele jego właściwości fizykochemicznych zbliżonych jest do monometylohydrazyny (MMH). W związku z tym DMAZ jest świetnym kandydatem, który mógłby w przyszłości zastąpić tę rakotwórczą i toksyczną substancję. Dotychczas przeprowadzone badania wskazują na zdecydowanie większe bezpieczeństwo stosowania tego zamiennika. Co więcej DMAZ może być wykorzystany zarówno w układach dwuskładnikowych – jako paliwo wraz z utleniaczem – lub w układach jednoskładnikowych, jako samodzielny materiał pędny. Bardzo korzystną zaletą jest również hipergoliczny (spontaniczny) zapłon w kontakcie z niektórymi utleniaczami, co eliminuje potrzebę dodatkowego układu zapłonowego w silniku. Pomimo iż DMAZ należy do grupy azydków organicznych, dzięki jego strukturze molekularnej okazuje się być zdecydowanie bardziej stabilnym związkiem, niż inne w tej grupie. Substancja ta nie wykazuje ani wrażliwości na uderzenie lub tarcie, ani właściwości wybuchowych. Obecnie dużego znaczenia nabiera ochrona środowiska i ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji. Ten sam trend obserwowany jest w także w przemyśle kosmicznym. Poszukiwane są alternatywne zielone paliwa rakietowe, które mogłyby zastąpić hydrazynę. DMAZ jest jednym z takich kandydatów.

2 Dane techniczne

Masa molowa 114 g/mol
Impuls specyficzny 308,2 s
Entalpia tworzenia 586 kcal/g
Temperatura wrzenia 135°C
Temperatura topnienia -68,9°C
Gęstość 0,933 g/cm3
Lepkość 2 cP
Napięcie powierzchniowe 25 dyn/cm
Temperatura zapłonu 29,4°C
Impuls właściwy (DMAZ-NTO) 352
Impuls gęstościowy (DMAZ-NTO) 457,6 s

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.