Laboratorium i Usługi Badawcze

W naszym laboratorium wykonujemy badania z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz wysokiej jakości odczynników. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę w dziedzinie chemii, która zapewnia profesjonalne wykonanie badań i opracowanie wyników. Opracowujemy również analityczne metody badawcze oraz służymy doradztwem w zakresie kontroli jakości produktów klientów. Doświadczenie w projektach zlecanych przez Europejską Agencję Kosmiczną nauczyło nas znajdowania rozwiązań nietypowych i niestandardowych problemów. Oprócz wykonywania analiz chemicznych prowadzimy również eksperymentalne prace badawczo-rozwojowe wymagające indywidualnego podejścia, takie jak charakterystyka i synteza nowych substancji chemicznych, badania ich właściwości fizykochemicznych i stabilności oraz optymalizacja procesów produkcyjnych:

Przykładowe prowadzone przez nas badania:

 • Rozwiązywanie problemów technologicznych
 • Synteza związków chemicznych na zlecenie
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Charakterystyka substancji chemicznych
 • Badanie stabilności substancji w zależności od czasu i temperatury
 • Identyfikacja substancji metodą spektroskopii w podczerwieni FT-IR
 • Badanie właściwości fizykochemicznych – gęstość, lepkość, pH itp.
 • Pomiary lepkości w określonym zakresie temperatur i czasie
 • Oznaczanie zawartości suchej pozostałości w cieczach i polimerach
 • Oznaczanie zawartości substancji lotnych
 • Oznaczanie barwy (Gardner, Pt-Co/Apha/Hazen, CIE L*a*b*, CIE L*C*h*, CIE X,Y,Z itd.)
 • Oznaczanie masy po spopieleniu
 • Oznaczanie masy cząsteczkowej polimeru metodą chromatografii żelowej
 • Oznaczanie liczby kwasowej
 • Oznaczanie liczby jodowej
 • Oznaczanie liczby nadtlenkowej
 • Oznaczanie zawartości substancji metodami miareczkowymi
 • Oznaczenia ilościowe zawartości substancji/ugrupowań metodą spektroskopii w podczerwieni FT-IR
 • Oznaczanie zawartości wody metodą miareczkową Karla-Fishera
 • Oznaczanie zawartości metali metodą ICP-OES
 • Oznaczanie zawartości ogólnego węgla organicznego OWO (TOC)
 • Badania wytrzymałościowe metali i polimerów: wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na rozciąganie, propagacja pęknięć, twardość
 • Oznaczanie zawartości jonów – anionów i kationów – metodą chromatografii jonowej
 • Badania rozpuszczalności gazów w cieczy
 • Pomiary termograwimetryczne TGA/DSC i termomechaniczne TMA, DTMA
 • Badanie właściwości korozyjnych
 • Badanie właściwości utleniających
 • Niestandardowe badania zaprojektowane na specjalne życzenie klienta do uzgodnienia

Chcesz dowiedziesz się o cenę i termin wykonania analizy?

Proszę wypełnić Formularz wstępny

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i wykonujemy badania zgodnie z życzeniem Klienta, czy według określonych norm, czy znajdujemy inne metodyki badawcze i nowe rozwiązania dla problemów o szczególnych wymaganiach.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.