Kemistspecialist

Den person som är anställd för denna tjänst kommer bland annat att ansvara för:

 • Genomföra produktion och implementering av kemisk teknik
 • Utföra kemiska analyser och tester
 • Underhålla dokumentation av utförda processer och tester
 • Samskapande av laboratoriesystemdokumentation
 • Implementering av kvalitetsplan

Från kandidaterna förväntar vi oss:

 • Högre teknisk eller kemisk utbildning
 • Bra behärskning av skriftlig och muntlig engelska
 • Analytiska tänkande färdigheter
 • Kunskap om MS Office-programvara.
 • Effektiv tidsstyrning och planeringsförmåga
 • Ansvar och samvetsgrannhet vid utförande av tilldelade uppgifter

Vi erbjuder:

 • Mycket intressant och utmanande arbete
 • Deltagande i att bygga ett team och skapa ett nytt företag
 • Deltagande i internationella projekt
 • Breddning och förbättring av yrkeserfarenhet
 • Vänlig arbetsatmosfär

    Arbetsplats: Szymbark

Skicka ditt CV och personligt brev till

rekrutacja@jakusz-spacetech.com

Lägg till följande klausul: ”Jag samtycker till behandlingen av mina personuppgifter för rekryteringsprocessen (i enlighet med lagen av den 10 maj 2018 om skydd av personuppgifter (Journal of Laws of 2018, punkt 1000) och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (GDPR). “

Denna webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster på högsta nivå. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du deras användning.