Bestämning av metaller på ppb-nivå

ICP-OES Thermo Scientific iCAP 7000 Plus-serien är en serie optisk emissionsspektroskopi med induktion i plasma. Typiska prover analyserade av ICP-OES är vätskor. Prover pumpas genom en nebulisator för att producera en fin spray. Stora droppar avlägsnas genom spraykammaren, och sedan passerar små droppar in i plasma. Lösningsmedlet avdunstar och det återstående provet sönderdelas i atomer och joner. De är upphetsade av radiovågor (RF) genererad plasma, som har en temperatur på cirka 9000 K. När de sönderfaller till ett lägre energitillstånd avger de en uppsättning våglängder av ljus som är unika för varje element, vilket möjliggör mätning av spår koncentrationer av element i ett brett spektrum av prover.
Metallbestämning med ICP-OES: Al, Sn, Cr, Pb, Mn, Fe, Cu, Ni, Sb, As, Au, Zn, Ti. Annat ska avtalas.

Denna webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster på högsta nivå. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du deras användning.