Jakusz SpaceTech en medlem av EMWG

Följande tillverkare av rymddrivmedel blev inbjudna att delta i EMWG-aktiviteter: Evonik Operation, Jakusz SpaceTech, NAMMO Raufoss AS, Pyroalliance.

Farliga ämnen som ingår i rymddrivmedel och explosiva ämnen - helt och hållet ”Energetiska material” - kan när som helst tas upp eller prioriteras av EU: s medlemsstater, Europeiska kommissionen eller Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) för lagstiftningsåtgärder enligt EU: s REACH-kemikalieförordning ( EG) 1907/2006 eller andra delar av EU-lagstiftningen som kan påverka deras användning i nuvarande och framtida europeiska rymdprogram.

Energetic Materials Working Group (EMWG) har skapats för att gemensamt inrätta en bredare ram för övervakning och reaktion av lagstiftning och vidta nödvändiga åtgärder för att bestämma och mildra eventuella föråldringsrisker för rymddrivmedel och sprängämnen (dvs. Energetic Materials).

EMWG är ett initiativ från Materials and Processes Technology Board för European Space Components Coordination (ESCC MPTB), ett partnerskap mellan European Space Agency (ESA), nationella rymdorganisationer och rymdindustrin representerad av ASD-Eurospace.

Denna webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster på högsta nivå. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du deras användning.