Inżynieria chemiczna i procesowa

Firma Jakusz SpaceTech działa w trzech sferach: konstrukcyjno – technologicznej, badawczo – rozwojowej oraz produkcyjnej. Nasz wykwalifikowany personel projektuje instalacje technologiczne dopasowane do wymagań i charakteru procesu. Gwarantujemy bezpieczeństwo i wydajność rozwiązań. Opracowujemy procesy technologiczne w oparciu o posiadaną wiedzę oraz dostępne dane literaturowe-patentowe, a także prowadzimy prace eksperymentalne w zakresie optymalizacji. Współpracujemy z licznymi uczelniami i instytutami naukowymi. Jesteśmy otwarci na rozwiązywanie problemów nietypowych i wymagających indywidualnego podejścia. W naszym laboratorium badawczym posiadamy aparaturę pilotażową umożliwiającą m.in. prowadzenie reakcji chemicznych w warunkach podwyższonego i obniżonego ciśnienia czy w atmosferze gazów obojętnych oraz oczyszczania produktów poprzez destylację próżniową, destylację frakcyjną, ekstrakcję czy krystalizację. Laboratorium chemiczne zaopatrzone w liczną aparaturę analityczną pozwala nam na bieżącą kontrolę otrzymywanych produktów. Posiadamy szczególne doświadczenie w projektowaniu instalacji do produkcji wysoko stężonego nadtlenku wodoru oraz syntezy ciekłych kauczuków.  Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, pomagamy przy doborze zoptymalizowanych oraz efektywnych systemów i rozwiązań.

Przykładowe usługi:

projektowanie instalacji procesowych

wykonywanie instalacji procesowych

dobór urządzeń

optymalizacja procesów technologicznych

projektowanie procesów produkcyjnych

rozwiązywanie problemów technologicznych

automatyzacja procesów technologicznych

opracowywanie metod kontroli procesu

opracowywanie metod kontroli jakości produktu

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu: biuro@jakusz-spacetech.com