Laboratorium i usługi badawcze

Laboratorium badawcze Jakusz SpaceTech to dynamicznie rozwijająca się firma badawczo-rozwojowa. W naszym laboratorium wykonujemy badania prowadzone przy użyciu nowoczesnego sprzętu pomiarowego oraz wysokiej jakości odczynników. W swoich szeregach posiadamy wykwalifikowany personel w dziedzinie chemii, który zapewnia profesjonalne wykonanie badań i opracowanie wyników. Opracowujemy również metody badań analitycznych oraz oferujemy doradztwo w zakresie kontroli jakości produktów klienta. Doświadczenie w projektach na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej, nauczyło nas odnajdywania rozwiązań na nietypowe i niestandardowe problemy. Poza wykonywaniem analiz chemicznych prowadzimy również eksperymentalne prace badawczo-rozwojowe wymagające indywidualnego podejścia jak charakterystyka i synteza nowych substancji chemicznych, badania ich właściwości fizykochemicznych i stabilności, a także optymalizacja procesów produkcyjnych:

Przykładowe prowadzone przez nas badania:

Rozwiązywanie problemów technologicznych

Synteza związków chemicznych na zlecenie

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Charakterystyka substancji chemicznych

Badanie stabilności substancji w zależności od czasu i temperatury

Identyfikacja substancji metodą spektroskopii w podczerwieni FT-IR

Badanie właściwości fizykochemicznych – gęstość, lepkość, pH itd.

Pomiary lepkości w określonym zakresie temperatur i czasie

Oznaczanie zawartości suchej pozostałości w cieczach i polimerach

Oznaczanie zawartości substancji lotnych

Oznaczanie barwy (Gardner, Pt-Co/Apha/Hazen, CIE L*a*b*, CIE L*C*h*, CIE X,Y,Z etc.)

Oznaczanie masy po spopieleniu

Oznaczanie masy cząsteczkowej polimeru metodą chromatografii żelowej

Oznaczanie liczby kwasowej

Oznaczanie liczby jodowej

Oznaczanie liczby nadtlenkowej

Oznaczanie zawartości substancji metodami miareczkowymi

Oznaczenia ilościowe zawartości substancji/ugrupowań metodą spektroskopii w podczerwieni FT-IR

Oznaczanie zawartości wody metodą miareczkową Karla-Fishera

Oznaczanie zawartości metali metodą ICP-OES

Oznaczanie zawartości ogólnego węgla organicznego OWO (TOC)

Badania wytrzymałościowe metali i polimerów: wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na   rozciąganie, propagacja pęknięć, twardość

Oznaczanie zawartości jonów – anionów i kationów – metodą chromatografii jonowej

Badania rozpuszczalności gazów w cieczy

Pomiary termograwimetryczne TGA/DSC i termomechaniczne TMA, DTMA

Badane właściwości korozyjnych

Badanie właściwości utleniających

Niestandardowe badania zaprojektowane na specjalne życzenie klienta do uzgodnienia

 

Chcesz dowiedziesz się o cenę i termin wykonania analizy?

Prześlij do nas zapytanie. Prosimy wydrukować i wypełnić druk zapytania.

Pobierz tutaj: Zlecenie wykonania badań w Laboratorium Analiz

i wypełniony skan/foto wyślij do nas na adres: laboratorium@jakusz-spacetech.com

 

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i wykonujemy badania zgodnie z życzeniem Klienta, czy według określonych norm, czy znajdujemy inne metodyki badawcze i nowe rozwiązania dla problemów o szczególnych wymaganiach.

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu: laboratorium@jakusz-spacetech.com