Testerna med drivmedel

Vi utför forskningstjänster och vetenskapliga experiment med rymdbränslen.

Vi erbjuder materialkompatibilitetstester. Testerna analyserar om materialet som det är tillverkat av (tank, rörledning, pump, ventil) är lämpligt för kontakt med flytande rymdbränsle. Efter genomförda nedsänkningstesterna forskar vi om förändringar i materialets mekaniska egenskaper och bränslets fysikalisk-kemiska egenskaper.

Vi erbjuder tester i enlighet med standarderna för ECSS, NASA, ASTM, ISO, ESA etc.

Jakusz SpaceTech Research Center har forskat och producerat koncentrerad väteperoxid upp till 98% koncentration (högt testperoxid) i mer än 5 år. I samarbete med Europeiska rymdorganisationen har vi genomfört fem forskningsprojekt om användning av HTP som raketbränsle och rymdbränsle. ESA främjar användningen av HTP eftersom vanligt använt hydrazin är cancerogent och skadligt för miljön. Forskning och experiment med HTP bedrivs runt om i världen.

Hos oss kommer du att slutföra vilket projekt som helst med hjälp av någon flytande rymdbränsle.

Denna webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster på högsta nivå. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du deras användning.