Nowe linie produkcyjne API w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił Krajowy Plan Odbudowy, finansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności. Jednym z celów planu jest wsparcie krajowego przemysłu farmaceutycznego, który mógłby zapewnić – przynajmniej częściową – samowystarczalność w produkcji leków i gwarantować lekowe bezpieczeństwo kraju. […]

Jakusz SpaceTech członkiem EMWG

Do działalności w ramach EMWG zostali zaproszeni producenci kosmicznych materiałów pędnych: Evonik Operation, Jakusz SpaceTech, NAMMO Raufoss AS, Pyroalliance. Niebezpieczne substancje wchodzące w skład kosmicznych materiałów pędnych i wybuchowych – łącznie „Materiały energetyczne” – mogą w dowolnym momencie zostać przejęte […]

Rośnie zainteresowanie DMAZ

DMAZ może być ciekłym paliwem rakietowym, gdyż wiele jego właściwości fizykochemicznych zbliżonych jest do hydrazyny. Hydrazyna jest aktualnie najpopularniejszym paliwem rakietowym, ale wykazuje własności rakotwórcze i jest bardzo toksyczną substancją. Co więcej DMAZ może być wykorzystany zarówno w układach dwuskładnikowych […]